Is Covid 19 het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht?

IS COVID 19 HET EINDE VAN ONS INDIVIDUEEL ZELFBESCHIKKINGSRECHT?

Is covid 19 het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht? Sinds begin 2020 wordt de hele wereld in de greep gehouden door het coronavirus. Een groot deel van de wereldbevolking zit thuis opgesloten door de coronamaatregelen en het openbare leven is geheel lamgelegd.

De negatieve gevolgen van de lockdown zijn omvangrijk. Hele sectoren vallen weg, miljoenen werknemers zitten plotseling zonder baan. De huizenmarkt staat op inzakken, de schulden stapelen zich op en de economie in de meeste delen van de wereld is stil komen te liggen.

Als je gelooft dat wij in deze bijzondere situatie zijn terecht gekomen door de coronacrisis, dan hoeft je deze boeken niet te lezen.

De toename van de wereldwijde problemen door de gevolgen van het coronavirus en de lockdown dragen ertoe bij dat steeds meer mensen zich afvragen: “Wat zijn de gevolgen voor ons als burger? Hoe ziet onze toekomst eruit? Wat staat ons nog te wachten?” Is covid 19 het einde van ons recht op vrije keus?

Hier verschillende boeken die je kunnen helpen om de antwoorden te vinden om een eigen keuze te kunnen maken op deze vraag.

Informeer jezelf, zoek naar antwoorden

Is covid 19 het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht?

Is covid 19 het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht? Hoe vind je de waarheid in een vloedgolf aan informatie? Hoe blijf je staan, als al je zekerheden voor je ogen lijken op te lossen? Hoe ontleen je zingeving aan alle waanzin en pijn?

In het boek: Broodje Corona is een kleurrijke en persoonlijke weergave van de rollercoaster waarin we zijn terechtgekomen sinds maart 2020. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een tijdperk.

Broodje Corona biedt herkenning, geeft inzicht en lucht op. De schrijfster laat je lachen, huilen en fronsen. De verhalen in dit boek helpen om je eigen pad te vinden in deze prachtige wereld die speciaal gemaakt is voor jou.

De Corona plandemie

In zes maanden tijd is de wereld onherkenbaar veranderd. Politici, bestuurders en deskundigen hebben het bijna enkel nog over het virus en dicteren ons hoe we daarmee moeten omgaan. De media spelen daarbij een bepalende rol.

Voor nieuwe inzichten is geen plaats. De kloof tussen de aanhoudende maatregelen en de feitelijke situatie wordt met de dag groter. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Onvolledig getoonde cijfers en ontoereikende interpretaties werden voor waar aangenomen. Het smoren en framen van andere geluiden over de lockdown hielden aan en effectieve behandelmethoden werden zelfs verboden.

Een gemiste kans, immers met álle beschikbare kennis had een tunnelvisie voorkomen kunnen worden.

In dit non-stop onderzoek werden steeds diepere lagen aangeboord en kwamen cruciale feiten boven tafel. Duidelijk is dat achter de schermen van de uitvergrote virusdreiging uiterst ingrijpende ontwikkelingen gaande zijn.

Is covid 19 het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht?

De auteur van het boek de coronaplandemie weet dit wereldomvattende krachtenveld in beeld te brengen. Indringend beschrijft hij hoe dit ons leven diepgaand beïnvloedt en ons fundamentele recht op zelfbeschikking vergaand aantast.

Naarmate de grotere agenda verder wordt uitgerold, kijken meer mensen erdoorheen. Precies daarom klinkt uit diverse lagen van de samenleving een steeds luidere roep om de regie over eigen welzijn en gezondheid – en eigenlijk over ons gehele leven – per direct weer terug te nemen.

Als krachtig en menswaardig antwoord op de ontstane situatie. Wij mensen staan voor een onherroepelijk kantelpunt in onze geschiedenis. Waarvoor kiezen wij? Voor een voorgeschreven manier van leven in een technocratisch en totalitair aangestuurde werkelijkheid? Of voor een betrokken levenswijze – in privé en publieke sfeer – met directe beslissingsbevoegdheid en echte samenwerking?

Feiten, cijfers en achtergronden

Met dit boek bent je prima in staat om een eigen oordeel te vormen over het hele coronaprobleem, met behulp van makkelijk toegankelijke data, grafieken en achtergronden!

corona wereldbol
  • Dit boek : corona vals alarm?
  • vergelijkt het zogenaamde ‘killervirus’ met eerdere coronavirussen en griepsoorten.
  • beschrijft de coronasituatie in Nederland en Duitsland, verheldert de ‘r’-factor en sterfte- en besmettingscijfers.
  • belicht de lockdown, mondkapjesplicht en af standhouden en de gevolgen daarvan voor ondernemers, kinderen en ouderen.
  • behandelt het gezondheidssysteem: welke overbelasting is er precies gaande?
  • gaat in op de strijd tegen corona: is de zoektocht naar een vaccin überhaupt zinvol en wat zijn de mogelijke gevolgen?

Corona, was het vals alarm?

Oogst van de angst confronteert de lezer met de harde werkelijkheid van 2020

Waarin tweelingen Alexander en Leonidas (1960) staan bij de uitbraak van de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog lijnrecht tegenover elkaar.

Kunnen ze een breuk voorkomen? Hoe staan hun partners erin? Hun vrienden? Dreigt hun wereld – de wereld – ten onder te gaan aan een complot van waanzinnigen of is iedereen ongewild slachtoffer van de langverwachte pandemie der pandemieën? Vragen waar wij ons nu ook mee bezig moeten gaan houden. Hoe sta jij daarin?

Wereldkampioen covid-19

Sommige mensen zijn bang voor het virus, anderen voor het vaccin (Lees hier WAT JE NIET VERTELD WORDT OVER VACCINATIES!!!) . Terwijl de strijd tussen goed en kwaad steeds heviger wordt, openbaart zich midden in de chaos een nieuw bewustzijn. Achter dat wat de regeringsleiders ‘The Great Reset’ noemen, groeit ‘The Great Awakening’.

Een terugblik op de gebeurtenissen van de laatste tien jaar laat zien dat nagenoeg alle informatie op wonderbaarlijke, vaak schrikbarende wijze zijn uitgekomen, ofwel ten uitvoer zijn gebracht.

De lezer van de wereldkampioen covid-19 krijgt niet alleen een ongekend beeld van wat ons te wachten staat, ook zal blijken dat wij niet machteloos zijn, zoals zo vaak lijkt.

Na de verbazingwekkende gebeurtenissen die ons in de wereld van vandaag ten deel vallen, dienen we voorbereid te zijn op nog veel grotere veranderingen die binnenkort diep in ons eigen leven zullen ingrijpen.

De mensen die alleen met het dagelijkse leven bezig zijn, zullen onaangenaam verrast worden.

Vertrouwen door geestkracht

Weet jij wat je moet doen als de rampen nog groter worden dan corona?
We hebben deze crisis gehad, maar dat is vast niet de laatste, want de problemen door de opwarming, de vervuiling en de ontbossing moeten nog in volle hevigheid uitbarsten.

Wat doe je dan? Kom je in actie, of raak je verlamd en kun je jezelf en je familie dan niet redden?waarom corona? Leer uit het boek Vertrouwen door geestkracht: hoe je de ‘draken’ die aansturen op de rampen kunt herkennen en temmen.

Ontdek hoe je anders tegen de toekomst aan kunt kijken, zodat je niet verlamd raakt en je wel de juiste acties kunt nemen als de grote transformaties komen.

Hoe we zelf de wereld kunnen helen

Het boek Uiteindelijk komt alles goed nodigt Christina je uit om anders naar de wereld om ons heen te kijken en de verantwoordelijkheid voor wat er allemaal in de wereld gebeurt te verplaatsen van de politieke arena naar onszelf:

wat kun je als individu concreet bijdragen aan een positieve verandering van ons huidige destructieve en noodlijdende systeem?

Christina von Dreien (2001), vertegenwoordigster van een nieuwe generatie jonge mensen die ons de weg wijzen en positieve impulsen aan de mensheid geven. Haar indrukwekkende kijk opent een nieuw, breder perspectief op de huidige wereldsituatie en op de periode die voor ons ligt.

Zonder de gebruikelijke clichés van dwarsdenkers en spiritualisten te gebruiken slaagt ze erin met haar eenvoudige en briljante boodschap het hart van mensen te bereiken en te raken.

Is covid 19 het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht? of is Covid 19 het einde van ons recht op vrije keus en heeft de overheid de mensheid onder controle door covid en laten we ons onze rechten zonder vragen en tegengas van ons afnemen? Veel vragen, klopt het wat er nu gebeurt is de informatie die we krijgen echt of worden we voorgelogen, hoe komt het dat ze steeds weer tegenstrijdige dingen zeggen. eerst zouden mondkapjes helpen, dan zou vaccineren helpen, maar toch kan je het krijgen als je gevaccineerd bent, nu worden we verplicht om ons te vacineren en dat te kunnen bewijzen met een paspoort, wat gebeurt er als je weigert, waarom is deze virus zoveel erger dan al die andere virusen,daar zijn zulke maatregelen niet op gezet.wat klopt hier niet? oordeel en vorm je eigen mening met deze boeken over de huidige coronacrisis.

Lees ook IS COVID 19 HET EINDE VAN ONS VRIJE KEUS?

Laat een reactie achter welke boek je interessant vind of wat jij van de coronacrisis vindt

online winkelen tas

581 reacties