Disclaimer

By using this feature, you agree to this disclaimer.

These templates are provided to you to understand your obligations better, but they are NOT meant to constitute client-attorney relationship or personalized legal advice.

The developer is not eligible for any claim or action based on any information or functionality provided by this plugin.

We expressly disclaim all liability in respect of usage of this plugin or its features.

This plugin gives you general information and tools, but is NOT meant to serve as complete compliance package.

As each business and situation is unique, you might need to modify, add or delete information in these templates.

This information is provided just to get you started.

Content

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by bodyandmind-store.nl and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of bodyandmind-store.nl. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, bodyandmind-store.nl takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

Nederlands

bodyandmind-store.nl is niet aansprakelijk voor schade, mede daaronder gevolgschade, vertragingsschade en winstderving, die mogelijk kan voortvloeien uit het raadplegen van de website en / of aanschaffen van een der producten via de website bodyandmind-store.nl. De uitgever mag de site naar eigen inzicht en op elk door hem gewenst moment veranderen van lijst zonder kennisgeving kennisgeving. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Alle (redactionele) informatie, waaronder algemene adviezen, ideeën, meningen en / of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar bodyandmind-store.nl en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan ​​voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

bodyandmind-store.nl en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op haar professionele kennis en de te gebruiken informatie te controleren. Bodyandmind-store.nl zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn, aanwezig om eventuele zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een opslaan met betrekking tot de website Bodyandmind-store.nl kan niet leiden tot schadevergoeding door Bodyandmind-store.nl aan de wederpartij.

Bodyandmind-store.nl is niet verantwoordelijk voor aansprakelijkheid in netwerken van derden waardoor de toegang tot de website wordt verkregen.

Ongeautoriseerde overname van (delen van) de site, tekst, (foto) grafisch beeld, audio van links, kan een intellectuele op intellectuele, regelgeving mbt privacy, publicatie en / of communicatie in de breedste zin van het woord opgeleverd.

Op de inhoud en vormgeving van deze site rust auteursrecht. Voor het overnemen, inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de eigenaar van de website.

E-mailberichten van Bodyandmind-store.nl zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde (n). Gebruik door anderen is niet toegestaan.

Bodyandmind-store.nl geeft geen garantie dat e-mails tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.